Úvodní strana » Produkty » Uhlí, koks, brikety » Reklamační řád

Reklamační řád pevnných paliv

 

Reklamace váhového množství paliva - okamžitě

Musí být kupujícím  uplatněna  ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

 

Reklamace jakosti paliva 

- u zjevných vad do 7 dnů 

- u skrytých vad do 2 měsíců

 

Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků, nebo má větší výhřevnost. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor - lhůta na vyřízení je 30 dni.

 

Vyřízení reklamace paliva 

- u zjevných vad do 5 dnů

- u skrytých vad do 7 dnů

 

O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník provozovny. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od upatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů od obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.


 EKOOL-WAY s.r.o.

  • Naše společnost váží na nové, digitální, certifikované váze. Která je pravidelně kontrolována a cejchována oblastním inspektorátem ČMI.
  • Naše společnost prodává a přepravuje uhelné produkty přímo od výrobců (bez meziskladů).
  • Těmito  faktory eliminujeme přímá rizika, pro následnou reklamaci námi prodávaného zboží.