Úvodní strana » Info » Distributor pohonných hmot

 

Pohonné hmoty, topné oleje, propan, butan, pevná paliva

 

Vážení obchodní partneři,

                jako dodavatel pohonných hmot Vás dovoluji informovat, že f. EKOOL-WAY s.r.o. splnila veškeré podmínky pro udělení koncese na distribuci pohonných hmot (tj. prokázání bezdlužnosti, spolehlivosti a složení kauce ve výši 20.000.000,- Kč) a je zaregistrována jako

distributor pohonných hmot pod registračním číslem 

CZ1102283Q001.

 

UPOZORNĚNÍ:

V souladu s novelizací zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích PHM č. 234/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb. se ten, kdo bude nakupovat pohonné hmoty v rozporu s podmínkami zákona může dopustit správního deliktu a vystavit se sanaci až do výše 20.000.000,- Kč a riziku, že se stane ručitelem za nezaplacenou DPH, jakožto příjemce zdanitelného plnění dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH.

Registraci distributorů PHM dle novelizace zákona o PHM si můžete ověřit od 2.11.2013 na www.celnisprava.cz - registrovaní distributoři PHM.
 

Děkuji za dosavadní důvěru a těším se na další spolupráci.

 

Ing. Josef Mleziva - jednatel

EKOOL-WAY s.r.o.

... již 25 let s Vámi