Úvodní strana » Produkty » Propan - butan

Propan, Butan, Propan-Butan, LPG

    Dodáváme pouze kvalitní zkapalněné plyny z německé rafinerie Ingolstadt, odpovídající evropské normě EN 589.

dále zajišťujeme:

    - pronájem zásobníků, včetně napojení na topný systém

    zajištění  údržby a pravidelných revizí

 

Propan a butan

 Patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu. Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.

 

Propan-butan

 Je směs v názvu uvedených produktů (propanu a butanu). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.

 

LPG

 Je přírodního původu a získává se jako doprovodný produkt při těžbě zemního plynu (60%) a rafinaci ropy (40%). Výhodou je netoxičnost a v případě úniku paliva se rychle vypaří. Fyzikální vlastnosti a chování při hoření řadí LPG mezi tzv. „čistá“ paliva, která se zcela spálí a vyprodukují významně méně škodlivin než vetšina jiných současných paliv.

Velkoobchod s ropnými plyny
► 602 633 493
► 379 730 555